Memurlara ödenecek ek ders ödeme katsayıları

Memurların kurs ve seminer vermesi halinde  ödenecek ek ders ücretlerinde ek ders  ödeme katsayıları  memur 657 89 madde ek ders ödeme katsayıları

Memurlara ödenecek ek ders ödeme katsayıları

Memurların kurs ve seminer vermesi halinde  ödenecek ek ders ücretlerinde ek ders  ödeme katsayıları  

Memurlara gerek kendi kurumlarında gerekse başka kamu kurumlarında seminer görevde yükselme v.b sebeplerle ders görevi verilmektedir. Memurlara verilen bu ders görevleri ile ilgili olarak ise memurlara ek ders ücreti ödenmektedir. Memurlara 657 sayılı kanunun 89 maddesine göre verilen ders görevlerinde ödenecek ücret kanunda yer alan katsayılar üzerinden ödenmektedir.

Ders ve Konferans Ücretleri (md 176) 657 sayılı Kanun’un89. maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere;

- Ders saati başına gündüz öğretimi için 140,

- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının Memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Öte yandan konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

YORUM EKLE