10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

10 Eylül 2022 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/428

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cumhur SARIAKÇALI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/429

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet CEYLAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/430

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mutlu KOÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/431

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit AYDIN,

Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin BULUT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/432

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı;

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman TATLISU, görevden alınmış,

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam ER,

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/433

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan;

Kırıkkale Gençlik ve Spor Î1 Müdürlüğüne Hamza GÜNEŞ,

Mersin Gençlik ve Spor Î1 Müdürlüğüne Ökkeş DEMİR,

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil AKKAŞ,

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet ÜZGÜN,

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati KISACIK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/434

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya BİNGÖL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin TOPRAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/435

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer ATASEVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/436

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tuncay MORKOÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/437

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent ÖZÎL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/438

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AVCI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/439

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/440

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mehmet Sait ULUG 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/441

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan MARAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/442

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/443

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/444

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durali KOÇAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/445

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin Hakkı KOCAMAN ve Atilla BEKTAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/446

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut ÇANGIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/447

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/448

Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/449

Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli II Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ERKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/450

Orman Genel Müdürlüğü;

Genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR,

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA,

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ,

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan AKDUMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/451

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

Genel Müdür Yardımcıları Kaya YILDIZ ve Ş adiye YALÇIN,

IX. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,

XIII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,

XX. Bölge Müdürü Sadullah SEVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/452

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah EKİN, Mehmet Akif BALTA ve V. Bölge Müdürü Murat ALP atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/453

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali Osman KIYAK, Sait KOCABAY ve Ertuğrul ANBAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/454

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul ANBAR, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/455

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ALPASLAN ve Nebi ÇELÎK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/456

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

YORUM EKLE