2021 yılında emekli olacak işçinin emeklilik tazminatı ( harcırahı)

2021 yılında kamuda çalışan işçilerin emekli olması halinde 375 sayılı khk ya göre ödenecek olan emeklilik tazminat tutarı hesaplaması , 2021 kamu işçisi emeklilik harcırahı hesaplama

2021 yılında emekli olacak  işçinin emeklilik tazminatı ( harcırahı)

2021 Ocak Temmuz Dönemi Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat Tutarları

Daha önceki yıllarda kamuda çalışıp emekli olan işçilere çalışmış oldukları yerden emekli olacaklarında taşınacakları yere kadar harcırah ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan düzenleme ile harcırah ödemesinden vazgeçilerek belli katsayılar üzerinden emeklilik tazminatı ödemesine başlanmıştır.İlgili tazminatın kıdem tazminatı ile karıştırılmaması gerekmektedir.Bu ödeme kıdem tazminatından ayrı olarak yapılan bir ödemedir.

Emekli olan işçiler  ödenecek olan tazminata (yolluk harcırah ) ilişkin düzenleme  375 sayılı KHK ile yapılmıştır.

İlgili kararnamede ” (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerdenemekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

İlgili kanun maddesine bakıldığında kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerinde emekli olduklarında bu tazminattan yararlanabilecekleri görülmektedir. Anılan bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmaksızın “kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler” ibaresi kullanıldığından vizeli geçici işçi olarak istihdam edilenlerden emekliye sevk edilenlere de bu tazminat hakkından faydalanabilmektedirler.

2021 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı Hesaplama 

2021 Yılı Ocak  ayı maaş katsayısı                                      =0,165786

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı    =12.105 

12105 * 0,165786                                                                = 2.006,84 Brüt Tutar
2.006,84  *7,59/1000                                                            = 15,23   Damga Vergisi


2021 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat Net Tutar      = 1.991,61 TL

YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet yücel
ahmet yücel - 3 ay Önce

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname;

" Madde 1 -
D) (Ek: 31/7/2003-4969/2 md.) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. "

kanun bu iken alttaki genelge ile
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.1 15913
Konu : Mali ve sosyal haklar 01.06.12* 6216
GENELGE9- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 9 uncu maddesi uyarınca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası kapsamında ödenmekte olan tazminat, 1/7/2012 tarihinden itibaren 13.558 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecektir.

çarpan bu tarihte değişmiştir. işçi ve memurda çarpan aynıdır. kamu görevlileri adı altı hem memur hem kamu işçisini kapsar.