Hapse giren memur hakkında nasıl işlem yapılır?

memurların memuriyete engel olmayan bir suçtan dolayı hapis cezaları almaları durumunda memuriyetleri sona erer mi

Hapse giren memur hakkında nasıl işlem yapılır?

memurların memuriyete engel olmayan bir suçtan dolayı hapis cezaları almaları durumunda memuriyetleri sona erer mi

Hapse giren memur hakkında nasıl işlem yapılır?

Hapse giren memur hakkında nasıl işlem yapılır?

Kamuda görev yapan memurların memurluk görevleri devam ederken işlemiş oldukları suçlardan dolayı hapis cezası almaları mümkündür. Memurluk devam ederken hapse giren memur hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği kurumlarda tereddüte neden olmaktadır. Bu şekilde memur iken hapis cezası alan memur hakkında nasıl bir işlem yapılacağı memurun almış olduğu cezaya göre değişmektedir. Memuriyete engel bir suçtan dolayı hapis cezası alan memurun, memur olma şartlarını kaybetmiş olması nedeniyle memurluğu sonlandırılması gerekirken, memuriyete engel olmayan bir suçtan dolayı ceza alan memura ceza süresince özlük hakları ödenmeyecek ancak memurluğuda sonladırılmayacaktır. Konuya ilişkin bir danıştay kararında da bu hususda karar verilmiştir.

Danıştay 1. Dairenin konuya ilişkin bir kararında “...mahkumiyet kararının Devlet memurluğuna engel nitelik taşımaması halinde, bu karar nedeniyle memurluğa alınma şartlarından birini kaybetmiş duruma düşmeyen bir Devlet memurunun, memuriyetine son verilemeyeceği açık...”olduğu belirtilmiştir.Ayrıca karara göre “...Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan bir hapis cezasının infazı amacıyla cezaevine giren Devlet memuru hakkında, 657 sayılı Yasanın 94, 98 ve 125. maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesi hukuken mümkün değildir...”, “... memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır...”, “...söz konusu kişinin belirtilen sure zarfında hastalık ve yıllık izin kullanabilmesi ve bu suretle kendisine aylık ödenebilmesi mümkün bulunmamaktadır...” (D. 1.D., T. 13.01.2004, E. 2003/170, K. 2004/3).

YORUM EKLE