2021 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

2021 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

2021 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

2021 Ocak Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylıklara uygulanacak katsayılar belirlendi. Yeni katsayı ile birlikte kıdem tazminatı tavan oranı da değişmiş oldu. Kıdem tazminatı tavanı, iş akdi tazminat almayı hak edecek feshedilen işçiye, işverenince kıdem süresine göre ödenen tazminatın üst limitidir.

İş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Dolayısıyla işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavan tutarını bulmak için en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesini hesaplamak gerekmektedir.


En yüksek Devlet memurunun emekli ikramiyesinin hesabında;

-Gösterge Aylığı,

-Ek Gösterge Aylığı,

-Kıdem Aylığı,

-Taban Aylığı,

-Emekli Keseneği

unsurları esas alınır. Söz konusu unsurların hesaplaması ise aşağıdaki şekilde yapılır.

Gösterge Aylığı Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
Ek Gösterge Aylığı  Ek Gösterge X Aylık katsayısı
Kıdem Aylığı Kıdem Aylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı
Taban Aylığı Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı
Emekli Keseneği

En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil)

brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine

göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

2021 yılı Ocak- Temmuz döneminde geçerli maaş katsayıları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı emekli keseneğini hesapladığımızda kıdem tazminatı tavan tutarını da bulmuş oluruz.

Gösterge Aylığı 1500*0,165786 248,68
Ek Gösterge Aylığı 8000*0.165786 1.326,29
Kıdem Aylığı 500*0,165786 82,89
Taban Aylığı 1000*2,594917 2.594,92
Emekli Keseneği (9500*0,164786)*(%215) 3.386,18
Toplam 7.638,96-TL

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2021 yılı Ocak Temmuz Döneminde kıdem tazminatı tavan tutarı 7.638,96- TL olmuştur.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

YORUM EKLE