Sağlık personeline ek ödeme yapılacak

Sağlık personeline ek ödeme yapılacak

Sağlık personeline ek ödeme yapılacak

Sağlık personeline ek ödeme yapılacak

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Sağlık Baknalığından görev yapan personele iki ay süreyle mesai içi tavan ek ödeme oranını geçmeyecek tutarda ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin yer ve personel yer ve personel yönünden kapsamı ile oranını Sağlık Bakanı belirleyecek.

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

YORUM EKLE