Üniversite hastanelerinde görevli personelin döner sermaye ödemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Üniversite hastanelerinde görevli personelin döner sermaye ödemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Üniversite hastanelerinde görevli personelin döner sermaye ödemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Üniversite hastanelerinde görevli personelin döner sermaye ödemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığında görev yapan personele iki ay süreyle mesai içi tavan ek ödeme oranını geçmeyecek tutarda ek ödeme yapılabilmesine dair düzenleme yapılmıştı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile benzer bir düzenleme de üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticileri için yapıldı. Söz konusu personele de mesai içi tavan oranına kadar ek ödeme yapılabilecek. Bu ödemeden yararlanacak personeli ve ek ödeme oranlarını belirleme yetkisi ise üniversitelerin yönetim kurulunda olacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 1/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 09:48
YORUM EKLE