YÖK üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

YÖK üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

YÖK üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

YÖK üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

YÖK üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

Yükseköğretim Kurulu üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı

Yükseköğretim Kurulu yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerinde artış sağlayan düzenleme yaptı.

Yükseköğretim Kurulu, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış yan dal uzman ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemelerini yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemelerini de yüzde 50 oranında artırdı.

Sağlık Bakanlığında olduğu gibi üniversite hastanelerinde de görev yapan yan dal uzmanlık eğitimi alan ve eğitimini tamamlamış asistan ve araştırma görevlileri taban ödemelerini artırımlı alacak.

Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i 31 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2024/universite-hastaneleri-asistan-arastirma-gorevlileri-ek-odeme.aspx

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ve yan dal uzmanlık eğitimi alan asistan-araştırma görevlilerinin artırımlı taban ödemesi

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4 Taban Ödeme Katsayı Cetvelinde yer alan kadro unvanları için katsayılar; 9/3/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre, yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar için %100, yan dal uzmanlık eğitimi alan asistan/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE