İhaleye ortak girişim olarak girilmesi durumunda teklif zarfının imzalanması

İhaleye ortak girişim olarak girilmesi durumunda teklif zarfının imzalanması

İhaleye ortak girişim olarak girilmesi durumunda teklif zarfının imzalanması

İhaleye ortak girişim olarak girilmesi durumunda teklif zarfının imzalanması 

4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde ihaleye teklif veren isteklilerce teklif zarfının yapıştırılan kısmına imzalanarak mühür veya kaşe vurulması zorunludur. İhaleye ortak girişim olarak katılan isteklilerden zarfın yapiştırılan kısmının herhangi bir ortak tarafından imzalanması ve kaşelenmesi ihaleye katılmada talep edilen  şekil şartını sağlayacaktır.

Konuya ilişkin olarak kamu ihale tebliğinde yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

Madde 16- Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi

16.1. Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

YORUM EKLE