İhalelerde deneyimine ilişkin referans istenebilir mi?

İhalelerde deneyimine ilişkin referans istenebilir mi? ihalelerde iş deneyim belgesi yanında referans belgesi alınması istenmesi mevzuata uygunmudur?

İhalelerde deneyimine ilişkin referans istenebilir mi?

İhalelerde deneyimine ilişkin referans istenebilir mi?

Kamu kurumlarınca yapılan ihalelerde ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyim belgesi isteyebilmektedirler. İş deneyim belgesi yanında istekliden deneyime ilişkin referans belgesi istenip istenmeyeceği ise istekliler arasında merak konusu olmaktadır.Konuya ilişkin olarak Kamu ihale tebliğinin 12.1 maddesinde gerekli açıklama yapılmıştır. İlgili açıklamada idarelerin ihalelerde deneyime ilişkin referans belgesi isteyemeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Deneyime ilişkin referans

12.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtildiğinden, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.

YORUM EKLE