Vasi ne kadar süreyle atanır/ görevlendirilir?

Vasi ne kadar süreyle atanır/ görevlendirilir? vasi atanmasında görev süresi ne kadar olur

Vasi ne kadar süreyle atanır/ görevlendirilir?

Vasi ne kadar süreyle atanır/ görevlendirilir?

Vasi, Kanun’un 456’ncı maddesine göre kural olarak 2 yıl için atanır. Sulh Hukuk Mahkemesi vasinin görev süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir.

İki dönem üst üste (4 yıl) görev yapan vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. Kanun’un 480’ninci maddesinde, vasilik görevinin uzatılmadığı takdirde sürenin dolması ile sona ereceği düzenlenmiştir. Vasi, iki yıllık görev süresini doldurduğunda, görev süresi mahkemece tekrar uzatılmamışsa vasilik sona erer. Ancak uygulamada, vasinin görev süresinin dolduğu, genellikle bu sürenin dolmasından çok sonra, bir işlem yapılacağı zaman fark edilmektedir. Bu durumda mahkemece tekrar vasinin görev süresinin uzatılmasına karar verildiği takdirde, bu süre kararın verildiği tarihten itibaren değil vasinin görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Böylelikle, resmen atanmış bir vasi bulunmayan ara dönemde, vasi tarafından yapılmış işlemler sıhhat kazandığı gibi kısıtlının bu sürede temsilcisiz kalmaması da sağlanmış olur.

YORUM EKLE