Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelere bakılacak?

Arşiv araştırmasında nelere bakılacak?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelere bakılacak?

Arşiv araştırmasında nelere bakılacak?

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı. Söz konusu Kanun ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esasları, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri düzenlendi.

Kanunda arşiv araştırması ile güvenlik soruşturması yapılırken nelerin inceleneceği düzenlenmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinde arşiv araştırmasının 5 inci maddesinde ise güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre;

Arşiv araştırması;

-Kişinin adli sicil kaydının,

-Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının,

-Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,

-Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların,

-Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının,

mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.

Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak kişinin;

-Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,

-Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,

-Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının,

mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeler ile kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, kayıtlarını almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiş personel, hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamaz, log kayıtlarını değiştiremez veya silemez, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşamaz veya yayın yoluyla duyuramaz. Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşamaz ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremeyecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 10:33
YORUM EKLE