Belediyelerde başkan yardımcısı sayısı nasıl belirlenir?

Belediyelerde başkan yardımcısı sayısı nasıl belirlenir? Belediye başkan yardımcılarının görev süresi 

Belediyelerde başkan yardımcısı sayısı nasıl belirlenir?

Belediyelerde başkan yardımcısı sayısı nasıl belirlenir? Belediye başkan yardımcılarının görev süresi 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 7.fıkrası gereğince; norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesinin belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi, mümkündür.

-Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödeneğin verilebilecektir.

- Başkan yardımcılarının taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebileceklerdir.

- Belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen kişinin bu görevlendirmesi  memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez.

-Belediye başkan yardımcılığı süresi belediye meclisinin görev süresini aşamaz.

-Belediye başkan yardımcısının sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden sadece kurum karşılıklarının belediye bütçesinden  karşılanır .

YORUM EKLE