Belediye meclis gündeminin belirlenmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince; meclis gündeminin, belediye başkanı tarafından belirlenir.

Belediye meclis gündeminin belirlenmesi

Belediye meclis gündeminin belirlenmesi 

5393 sayılı belediye kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde meclis gündeminin belirlenmesi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince; meclis gündeminin, belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilmesi gerekmektedir.

-Belirlenen meclis gündemi çeşitli yöntemlerle halka duyurulması gerekmektedir.

-meclis gündemi ile ilgili meclis üyelerine bildirimin, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılacağı,

-ayrıca her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyelerinin belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebileceği, önerinin toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınacağı,

-İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin tekliflerinin, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabileceği,

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 23:16
YORUM EKLE