Belediye encümen toplantıları nasıl yapılır?

5393 belediye kanununa göre encümen toplantılarında dikkat edilmesi gerekenler, encümen toplantısı gündemi belirleme

Belediye encümen toplantıları nasıl yapılır?

Belediye encümen toplantıları nasıl yapılır? Belediye encümeninin ihale komisyonu olarak görev yapmasında oylama nasıl yapılır ?

Belediyelerin organlarından biriside belediye encümenidir . Belediye encümen toplantılarında dikkat edilmesi gereken hususları başlılar halinde açıklamaya çalışalım.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi gereğince, belediye encümenin, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.

-Belediye başkanının acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilme hakkında sahiptir.

-Belediyelerde Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıp, katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

-Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hükmün geçerlidir oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır, bu toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

-Encümen toplantılarında  gündem belediye başkanı tarafından hazırlanır, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilirler, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.

-Encümene havale edilen konuların bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanması gerektir, encümen toplantılarında alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır, karara muhalif kalanlar gerekçelerini kararda açıklarlar.

-Encümen başkan ve üyelerinin, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

YORUM EKLE