Belediye encümen üyesi ödenek tutar kat sayıları

Belediye encümen üyesi ödenek tutar kat sayıları , 5393 sayılı kanununun 36 maddesine göre encümen üyelerinin ödenek miktarları

Belediye encümen üyesi ödenek tutar kat sayıları

Belediye encümen üyesi ödenek tutar kat sayıları 

Belediyelerde encümen üyesi olarak görev yapan encümen ve üyeleri  ile encümenin memur üyelerine kanunda belirlenen katsayılar üzerinden aylık ödenek ödenmektedir. Memur üyeler için ödenecek olan ödenek tutarları encümen üyeleri için ödenecek olan ödeneğin yarısı kadar olmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 36.maddesi gereğince, belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmektedir bunun yanında  encümenin memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenmektedir.

YORUM EKLE