Geçici görevde ev kiralanması durumu

Geçici görevde ev kiralanması durumu , geçici görevde ev kiralanması durumunda geçici görev yolluğu ödemelerinde kontrata ilişkin hükümler

Geçici görevde ev kiralanması durumu

Geçici görevde ev kiralanması durumu 

6245 sayılı kanuna göre geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memurların geçici görev mahallinde ev kiralamaları durumunda kiraladıkları eve ilişkin düzenlenen sözleşmelerde ve yapılacak olan ödemelerde dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.

-Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle gönderilenlerin sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır.

-Kira sözleşmesi konuttan yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi geçici olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

- Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresi gün olarak da belirtilecektir. İ

-lgili kişinin görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.

- Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik edilmiş fotokopileri eklenecektir.

 

YORUM EKLE