Geçici görevde konaklama bedelinin hesaplanmasına ilişkin örnek hesaplama 

Geçici görevde konaklama bedelinin hesaplanmasına ilişkin örnek hesaplama 

Geçici görevde konaklama bedelinin hesaplanmasına ilişkin örnek hesaplama 

Geçici görevde konaklama bedeli hesaplama 

6245 sayılı harcırah kanununa göre ödenecek olan konaklama bedellerinde ilk 10 gün memur gündeliğinin %50 artırımlı tutarı kadar ,Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan tutar kadar, Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan tutar kadar ödeme yapılabilecektir.

Geçici görevde konaklama bedelinin hesaplanmasına ilişkin örnek hesaplama 

(H) işaretli cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

-Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL, 52,86 x 10 = 528,60 TL

-Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL, 17,62 x 80 = 1.409,60 TL

-Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL, 9,39 x 90 = 845,10 TL olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir


 

YORUM EKLE