Belediye başkanına hastalık izninde ödenek ödenir mi?

Belediye başkanına hastalık izninde ödenek ödenir mi?

Belediye başkanına hastalık izninde ödenek ödenir mi?

Belediye başkanlığı görevi yürütenlere başkanlık yaptıkları il veya ilçenin durumuna göre aylık ödeme yapılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39.maddesi gereğince; belediye başkanına, beldenin nüfusuna göre belirlenen gösterge rakamlarının her yıl devlet memurları için öngörülen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan brüt rakam üzerinden aylık ödeme yapılacağı, brüt olarak yapılan hesaplamadan gelir vergisi, damga vergisi ile emekli keseneği kesilerek net miktar bulunmaktadır. Belediye başkanı ödeneğinin, başkanın izinli, görevli ve hasta olduğu durumlarda kesilmeksizin ödenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE