Belediye ve Özel İdarede Geçici Görevli Olanlar Sosyal Denge Tazminatı Alamaz

Geçici Görevli Olarak Çalışanların Sosyal Denge Tazminat Ödemesi  Bilindiği üzere belediyelerde ve  özel idarede görev yapan kişilere

Belediye ve Özel İdarede  Geçici Görevli Olanlar Sosyal Denge Tazminatı Alamaz

Geçici Görevli Olarak Çalışanların Sosyal Denge Tazminat Ödemesi 


Bilindiği üzere belediyelerde ve  özel idarede görev yapan kişilere sendikalarla yapılan toplu sözleşmelerde yer alan hükümler doğrultusunda sosyal denge tazminatı adı altında ödemeler yapılmaktadır.Başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken geçici görevle belediye ve özel idare müdürlüklerine görevlendirilen memurlara geçici görev süresi boyunca sosyal denge tazminatı ödenip ödenemeyeceği hususunu bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.


375 sayılı KHK’nın ek 15’inci maddesinde; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” denilmektedir.İlgili mevzuat hükmünde yer alan düzenlemelere göre belediyeler ve özel idareler yapacak oldukları sözleşmelerde yer alan hükme göre kendi kadrolarında çalışan kişilere sosyal denge tazminatı ödeyebilmektedir.Ancak yine 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer alan düzenleme ile diğer kurumlardan geçici olarak belediyelere ve özel idarelere görevlendirilen kişilere sosyal denge tazminatı ödenmesi engellenmiştir.


Bununla birlikte, 375 sayılı KHK’nın ek 5 inci maddesinde de, “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar” denilmek suretiyle geçici görevli personelin, geçici görev yaptıkları kurumdaki ödemelerden yararlanması açıkça engellenmiştir.


Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere belediyelerde ve özel idare müdürlüklerinde geçici görevli olarak çalışan personeller geçici görevli oldukları kurumların sosyal denge sözleşmeleri kapsamında ödedikleri denge tazminatından faydalanamayacaktır.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2017, 12:01
YORUM EKLE