Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi?

Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi? belediye kıymet takdir ücret hesaplamasında dikkat edilecek hususlar , kıymet takdiri

Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi?

Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi? belediye kıymet takdir ücret hesaplamasında dikkat edilecek hususlar , kıymet takdiri komisyonunda çalışan memurlara ücret ödenir mi?

Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi?

Belediye Kıymet Takdir Komisyonunda Görev Alanlara Ücret Ödenebilir mi?

Bu yazımızda Belediyelerde  taşınmazlarının tespit, satış ve kiralama gibi işlemleri için oluşturulan kıymet takdir komisyonunda görev alan personele ücret ödenenip ödenemeyeceğini inceleyeceğiz.

Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar, 29.09.2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Kıymet takdir komisyonu; Bu Yönetmeliğe göre üretilecek arsa, konut ve işyerlerinin maliyet bedelini belirlemek üzere, biri inşaat mühendisi olmak üzere 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye bünyesinde oluşturulacak en az üç kişilik komisyonu”, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar başlığında belirtiği Kıymet takdir komisyonları mevzuatımızda 04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda yer almaktaydı. Ancak Kamulaştırma Kanununun kıymet takdiri ile ilgili maddeleri 24.04.2001 tarihli 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmiştir.

Kıymet takdir komisyonlarının kuruluşu ile ilgili maddelerin 4650 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik yeni hali aşağıda belirtildiği şekilde olmuştur.

“Satın alma usulü başlıklı 8 inci madde aynen;

“İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir.” denilmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen “Giderlerin ödenmesi’ başlıklı değişik 29 uncu maddesinde aynen;

"10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir.” denilmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 24.04.2001 tarihli 4650 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, idarenin kendi bünyesinde kıymet takdir komisyonu oluşturması hüküm altına alınmıştır. Ancak düzenleme de bu oluşturulan komisyon üyelerine ödenecek ücret ile ilgili herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 09:55
YORUM EKLE