Arazi Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez

Arazi Tazminatı Nedir,Hangi Hallerde Ödenmez , arazi tazminat ödemesinde dikkat edilecek hususlar

Arazi Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez

Arazi Tazminatı Nedir,Hangi Hallerde Ödenmez , arazi tazminat ödemesinde dikkat edilecek hususlar

Arazi Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez

Arazi Tazminatı Nedir,Hangi Hallerde Ödenmez

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 inci maddesinin II. Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (c) bendinde;

"...

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, arazi tazminatı ödemeleri için 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Özel Hizmet Tazminatını düzenleyen II sayılı Cetvelin E- Teknik Hizmetler bölümünün 6 maddesinde;

"Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24

oranlarını aşamaz." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere arazi tazminatının ödenmesi görevin fiilen yapılmasına bağlanmıştır.Dolayısıyla çeşitli nedenlerle  kurs,izin v.b nedenlerle görevde olunmayan süreler için arazi tazminatı alınamaz.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 21:27
YORUM EKLE