Memura Kartla Yemek Yardımı Yapılabilir mi?

Memura Yemek Fişi Ticket Verilebilirmi Memura Kartla Yemek Yardımı Yapılabilir mi? memur yemek yardımı yemek fişi yemek kartı şeklinde ödenebilir mi,

Memura Kartla Yemek Yardımı Yapılabilir mi?

Memura Yemek Fişi Ticket Verilebilirmi Memura Kartla Yemek Yardımı Yapılabilir mi? memur yemek yardımı yemek fişi yemek kartı şeklinde ödenebilir mi, devlet memuruna nakdi yemek yardımı yapılabilir mi

Memura Kartla Yemek Yardımı Yapılabilir mi?

Memura Yemek Fişi Ticket Verilebilirmi

Bu yazımızda bazı özel sektör firmalarınca uygulanan ve personellerine ticket , fiş verme gibi çeşitli yöntemlerle uygulanan yemek yardımının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Devlet Memurlarına da uygulanıp uygulanamayacağını inceleyeceğiz.

657 sayılı Kanunda memurların yararlanacağı çeşitli sosyal yardımlara yer verilmiştir. Bunlardan aile yardımı gibi bazıları her ay memurlara aylıklarıyla birlikte ödenirken bazıları belli şartlarda ve belli şekillerde verilmektedir. 657 sayılı Kanunun 212’ nci maddesinde; “Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur..” hükmü yer almıştır. Madde hükmünde ‘hangi hallerde’ ifadesine yer verilerek, bütün devlet memurlarının yemek yardımından mutlak olarak yararlanamayacağı, yemek yardımı yapılabilmesi için belli durumların ve şartların mevcut olması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda memurlar her hal ve şartta yemek yardımından faydalanamayabilir. Memurun hangi halde ve ne şekilde bu yardımdan faydalanacağı da ilgili yönetmeliğe bırakılmıştır. Söz konusu yasa maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin;

“Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde,

“Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.”

“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde,

“Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.”

“Yardım Şekli” başlıklı 3’üncü maddesinde,

“Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.”

“Yardımın Şartları” başlıklı 5’inci maddesinde;

“kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz”. hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu ödemenin dayanağı olarak gösterilen Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda Devlet Memurlarına yemek yardımının nakdi olarak yapılması mümkün değildir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:31
YORUM EKLE