İhraç Edilen Memura Ödenen Maaş İade Alınır mı?

Kanun Hükmünde Kararname İle Atılanların Maaş İadesi kamu görevinden ihraç edilenlerin peşin ödenen maaşları geri alınır mı

İhraç Edilen Memura Ödenen Maaş İade Alınır mı?

Kanun Hükmünde Kararname İle Atılanların Maaş İadesi kamu görevinden ihraç edilenlerin peşin ödenen maaşları geri alınır mı

İhraç Edilen Memura Ödenen Maaş İade Alınır mı?

Kanun Hükmünde Kararname İle Atılanların Maaş İadesi 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aylıkların ödeme zamanı ve esaslarını düzenleyen 164. Maddesinde memurların aylıklarının peşin ödeneceği, ölüm ve emeklilik halinde peşin ödenen aylıkların geri alınmayacağı bunun dışında kişinin memuriyetten ayrılması halinde ise kişiye peşin ödenen kısmın geri alınacağı ifade edilmiştir. Bu hüküm acaba 15 Temmuz darbe girişimi için de geçerli midir? 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan KHK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen personellerin maaşı geri alınacak mı? Kurumlar tarafından ne gibi işlemler yapılması gerekmektedir?

Resmi Gazete’nin 29.10.2016 tarihli sayısında yayınlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de bu konuya ilişkin özel düzenleme yapılmıştır. Söz konusu KHK’nın;

Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet” başlıklı 10 maddesinde;

20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anılan kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanlar ile 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin;

a) Çıkarıldıkları veya öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği aya ilişkin olarak peşin ödenen mali ve sosyal haklarının çıkarılma tarihinden sonraki günlere tekabül eden kısımları geri alınmaz.

b) Mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkar, buna ilişkin dava ve borç takibi işlemlerine son verilir. Bunlardan alınmış olan yüklenme senetleri ve muteber imzalı müteselsil kefalet senetlerinde yazılı olan tutarlar, ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden talep ve tahsil edilmez.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki mali ve sosyal haklardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez.

(3) Bu madde kapsamında sonlandırılan davalarda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmez, hükmedilenler tahsil edilmez.” Hükmü yer almıştır.

Görüleceği üzere; bu düzenleme ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ihraç edilen personellerin peşin ödenen maaşlarının geri alınmayacağına dair düzenleme yapılmış olup kurumların bu kapsamda yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
enes dede
enes dede - 2 yıl Önce

ben mahkemeye verdim maaş iadesi için ama red verdiler emsal karar varmıdır?