2021 yılı arazi tazminat tutarları

2021 yılında teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis mimar teknisyenlerin alacakları arazi tazminatı tutarları belli oldu

2021 yılı arazi tazminat tutarları

2021 yılı teknik hizmetler sınıfında görevli olanların alacakları arazi tazminatı tutarları belli oldu

Kamu kurumlarında teknik hizmetler sınıfında görev yapanlara 2021 h cetveline göre arazi tazminatı ödemesi yapılmaktadır. 2021 yılında arazi tazminatı almak isteyenlerin fiilen arazide çalışmış olmaları gerekmektedir.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                          18,90

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                        18,25

               

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

YORUM EKLE