Hastalık iznindeki memurun tazminat kesintisi nasıl yapılır

memurun 7 günü aşan sağlık raporu alması durumunda zam ve tazminatları yüzde 25 eksik ödenir, sağlık raporu alan memurun tazminat kesintisi örnek

Hastalık iznindeki memurun tazminat kesintisi nasıl yapılır

Hastalık iznindeki memurun tazminat kesintisi nasıl yapılır

Memurların sağlık raporu alıp hastalık iznine ayrılmaları durumlarda memurların zam ve tazminatlarının yüzde 25 ine denk gelen kısmı sağlık rapor süresinin 7 günü aşması halinde kesilmektedir. 7 gün hesaplanmasında yıl içerisinde alınan sağlık raporları toplanarak ulaşılmaktadır. Örneğin memur ilk seferde 5 gün rapor almış daha sonra tekrardan 5 gün sağlık raporu alması durumunda toplamda 7 günü geçen süreler için zam ve tazminatlar %25 eksik ödenecektir. Örneğimizde memur ikinci raporlardan dolayı o ayki maaşında 3 gün için eksik zam tazminat alacaktır. Memurun toplamda yedi güne ulaşan sağlık raporundan sonraki zamanlarda her aldığı sağlık raporu için zam ve tazminat kesintisi yapılacaktır.

Ancak alınan her sağlık raporunda maaş kesintisi yapılmasına gerek  olmayan durumlarda vardır.

Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri ile şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatına bağlı olarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenecektir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi uyarınca kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra verilen sekizer haftalık “mazeret izinleri”, yukarıda belirtilen “hastalık izinleri” kapsamına girmediğinden bu süre içinde zam ve tazminatlar kesilmeden tam olarak ödenecektir.

Örnek: Toplam 2200 puan zam ve %160 oranında özel hizmet tazminatından yararlanan bir mühendise;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine aldığı hastalık izinleri, kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanması halinde kullandığı hastalık izinleri ve hastalığı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördüğü tedavi sürelerinde zam ve tazminatının tamamı,

b) (a)’da sayılanlar dışında bir yıl içinde toplam 27 gün hastalık izni kullanması halinde, kullandığı hastalık izninin 7 günü için zam ve tazminatı tam olarak, aşan kısım olan 20 günlüğü için ise %25 eksik olarak,

ödenecektir.

YORUM EKLE