4 b sözleşmeli personel süt izin hakkı ne kadar

4 b sözleşmeli personelin çocuğunun olması halinde kullanacağı emirme süt izin süresi ne kadardır

4 b sözleşmeli  personel süt izin hakkı ne kadar

4 b sözleşmeli  personel süt izin hakkı ne kadar 

Kamuda 4 b sözleşmeli çalışan bayan memurların çocuklarının olması halinde yararlanacağı izinlerden biriside süt izin hakkıdır. 4 b li personelin süt izin hakkı ücretli doğum izin süresinin bitiminden itibaren başlamaktadır. 4 b li personeli süt izni hakkı toplamda 1 yıldır. Bu sürenin ilk altı aylık döneminde 4 b li personel süt iznini günlük 3 saat olarak kullanabilir. İkinci altı ayda ise 4 b li personel süt iznini günde 1,5 saat olarak kullanabilir. 4 li memur doğum nedeniyle kullanacağı süt iznini hangi saatlerde kullanacağı hususunu kendi belirleme hakkına sahiptir.

4 b li sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esasların 9 . maddesinde 4 b li  bayan memurların süt iznine ilişkin olarak aşağıda yer alan hüküm yer almaktadır.

Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

YORUM EKLE