İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri

İç kontrol sisteminin tanınmasında; kamu mali yönetimine ilişkin temel mevzuat, kurumun örgüt yapısı, kurum yönetiminin yayınladığı iç mevzuat (genelgeler), iş akış şemaları, görev tanımları, kurumun hesap planı ve muhasebe yönetmeliği, iç denetçi raporları, kurum faaliyet raporları, iç kontrol güvence beyanı, önceki yıllara ait dış denetim raporları gibi kaynaklardan yararlanılır.

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri

İç kontrol sisteminin tanınmasında; kamu mali yönetimine ilişkin temel mevzuat, kurumun örgüt yapısı, kurum yönetiminin yayınladığı iç mevzuat (genelgeler), iş akış şemaları, görev tanımları, kurumun hesap planı ve muhasebe yönetmeliği, iç denetçi raporları, kurum faaliyet raporları, iç kontrol güvence beyanı, önceki yıllara ait dış denetim raporları gibi kaynaklardan yararlanılır.

Denetçi yukarıdaki bilgi kaynaklarından iç kontrol sistemini incelemek ve değerlendirmek için aşağıdaki yöntemlere de başvurur:

-Yönetici ve diğer düzeylerdeki personelden yazılı/sözlü bilgi alma,

-Kayıt ve belgelerin incelenmesi,

-Faaliyetlerin gözlemlenmesi,

-İş akışı ve süreç haritalarının incelenmesi,

-Yöntem ve sistem dokümanlarının incelenmesi,

-İç denetçilerle görüşme,

-Üçüncü kişilerden ve/veya uzmanlardan doğrulama,

-Kurum teşkilat ve tesislerinin ziyareti,

-İç kontrol mekanizmalarının ve iyi uygulama örneklerinin karşılaştırılması,

-İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin çalışmalarının gözden geçirilmesi.

YORUM EKLE