Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir şekilde boşalması halinde cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder?

Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder

Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder

Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği hususu 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 18 . maddesinde düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanına vekâlet

MADDE 18 - (1) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

(2) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

YORUM EKLE