Adalet Bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir?

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 40 maddesine göre adalet bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir?

Adalet Bakanlığı ana hizmet  birimleri hangileridir?

Adalet Bakanlığı ana hizmet  birimleri hangileridir?

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 40 maddesine göre adalet bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir?

Hizmet birimleri

MADDE 40 – (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/7 md.)

 (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 5

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Mevzuat Genel Müdürlüğü,

ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,

e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

f) Personel Genel Müdürlüğü,

g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

ğ) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,

h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

i) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,

j) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

k) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) (Ek:RG-10/6/2020-31151-CK-63/18 md.) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

n) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

o) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE