2020 yılı 2886 Devlet ihale kanunu parasal sınırlar

 2020 yılı 2886 Devlet İhale Kanunu İhale sınır değerleri , 2020 yılı  2886 sayılı kanun 51 madde sınır değer, 2020 yılı 2886 sayılı kanun 76  madde sınır değer

2020 yılı 2886 Devlet ihale kanunu parasal sınırlar

 

2020 yılı 2886 Devlet İhale Kanunu İhale sınır değerleri 

2886 sk 17 2 maddeye göre sınır değer  952.000 TL 

2886 sk 17 3  maddeye göre sınır değer 2.855.000 TL 

2886 kanun 45 maddeye göre 2020 sınır değer   -

2.855.000 TL ( Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. )

2886 sayılı kanunun 51 maddesine göre yapılacak ihalelerde 2020 sınır değerler

2020 yılı  2886 sayılı kanun 51 madde sınır değer

 a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 104.000

b) Diğer ilçelerde 51.600 76 

2020 yılı 2886 sayılı kanun 76  madde sınır değer

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 628.000

b) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 315.000

c) Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 228.000

ç) Diğer ilçelerde 171.000 Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

YORUM EKLE