2020 yılı yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilenlere ödenecek ücret

2020 memur yarışma juri ücret, 2020 memur yarışma raportör ücret, 2020 Danışman jüri üyeliği görevi yapanların ücreti, Yedek jüri üyesi ücret ödeme esasları 2020

2020 yılı yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilenlere ödenecek ücret

2020 yılı yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilenlere ödenecek ücret 

2020 yılı bütçesinin meclise gönderilmesi ile birlikte yarışmalarda görev alan memurlara ödenecek juri ücreti ile raportör ücretleride belli oldu.2020 bütçesine göre yarışmalarda görev alan juri ve raportörlere aşağıda belirlenen esaslara göre ödeme yapılacaktır.

Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.955 Türk Lirasını geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir.

Bu personelden,

- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2’si,

- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4’ü,

- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i, ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir.

Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:48
YORUM EKLE