22 Şubat 2024 tarihli atama kararları

22 Şubat 2024 tarihli atama kararları

22 Şubat 2024 tarihli atama kararları

22 Şubat 2024 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/38

Ekli listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

22/2/2024 TARİHLİ VE 2024/38 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

KURUMU

UNVANI

ADI SOYADI

1

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Plan ve Programlar Genel Müdürü

Osman Nuri ERDEM

2

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü

Esra GÜLER

3

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Bütçe Genel Müdürü

Bahtiyar SAZLIK

4

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü

Faruk CİRİT

5

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma işbirliği Genel Müdürü

Selçuk KOÇ

6

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devlet Yardımları Genel Müdürü

Murat DELİÇAY

7

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Mehmet AYDIN

8

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürü

Nazmi Zarifi GÜRKAN

9

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Risk Analizi Genel Müdürü

Nuray SERDAROĞLU ERBİL

10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü

Muhammet Faruk AYKUT

11

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Teftiş Başkanı

Kaan KASIM

12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı

Haşan KAYMAK

13

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkam

Ekrem CANDAN

14

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü

Birol ÎNCECİKÖZ

15

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Telif Haklan Genel Müdürü

Erkin YILMAZ

16

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sinema Genel Müdürü

Birol GÜVEN

17

Sağlık Bakanlığı

Türkiye ilaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

Asım FIOCAOĞLU

18

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü

Osman KAN

19

Sağlık Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

İlhan HATİBOĞLU

20

Sağlık Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkam

Davut EKER

21

Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Celal ŞAHİN

22

Sağlık Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkam

Engin KARABAŞ

23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Veysi KURT

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/39

Ekli listede hizalarında belirtilen kişiler  3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

22/2/2024 TARİHLİ VE 2024/39 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

BAKANLIĞI

UNVANI

ADI SOYADI

1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan KANDEMİR

2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı

Abdulkerim AYDINDAĞ

3

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Kazım ÖZGÜR

4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Bayram ARI

5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Sami SARIYILDIZ

6

Tarım ve Orman Bakanlığı

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Maruf ARAŞ

7

Tarım ve Orman Bakanlığı

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa UZUN

8

Tarım ve Orman Bakanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Murat ALP

9

Tarım ve Orman Bakanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Abdullah EKİN

 

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/40

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hande HACIMAHMUTOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/41

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 öncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

~ Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman ŞAHİN,

görevden alınmış,

Batman İl Müftülüğüne Ahmet DURMUŞ,

Sinop İl Müftülüğüne Paşa BEKTAŞ,

Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet SÖNMEZOĞLU,

İsparta İl Müftülüğüne, Çorum İl Müftüsü Muharrem BİÇER,

Çorum İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Şahin YILDIRIM,

Balıkesir İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Haşan Hayri YAŞAR,

Kırıkkale İl Müftülüğüne, Bingöl İl Müftüsü Mustafa TOPAL,

Bingöl İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Celal SÜRGEÇ,

Bayburt İl Müftülüğüne Bayram DANACI,

Tunceli İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU,

Hakkari İl Müftülüğüne, Tunceli İl Müftüsü Şevket DİLMAÇ, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/42

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanlığı;

Adana Bölge Müdürü Ali İmran TURGUT,

görevden alınmış,

Adana Bölge Müdürlüğüne Mustafa YALINIZ,

Afyonkarahİsar Bölge Müdürlüğüne Uğur ÜLGEN,

Antalya Bölge Müdürlüğüne Sabri İŞBİLEN,

Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Tuncay GÜVEN,

Edime Bölge Müdürlüğüne, Afyonkarahİsar Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha ARAR,

Erzurum Bölge Müdürlüğüne Recep KÜÇÜKECE, atanmıştır,

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/43

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hurşit YILDIRIM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/44

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Hamidullah Ammar MÜSLÜMANOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/45

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyesi Prof. Dr. Ziya SALİHOĞLU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha ORHON ERGÜN görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/46

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet TÜRKOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/47

Ekli listede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticiliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmışta

22/2/2024 TARİHLİ VE 2024/47 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

UNVANI

ADI SOYADI

1

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı

Ercan DEMİRYÜREK

2

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Ali ÖZEN

3

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÖZKAYA

4

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Buğrahan KARAVELİ

5

Türkiye Elektromekanİk Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Ali OFLAZ

.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/48

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmet KESKİN atanmıştır.

22 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/49

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mülkiye Müfettişi Niyazi ULUGÖLGE atanmıştır.

22 Şubat 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/50

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Esra ALEMDAROĞLU,

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Kerem SEVEN,

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ,

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih GÜZEL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/51

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Ferhat TÜRKOĞLU atanmıştır.

22 Şubat 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/52

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Selami KILIÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

22 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/53

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin ÇUMAK ve Erdal ANIK, görevden alınmış,

-Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Muammer KURT ve Haşan SERÇE,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/54

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet HASDEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kadir GURBETÇİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/55

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim SARITOSUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Melik DALOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/56

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kamuran YAZICI atanmıştır.

22 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

YORUM EKLE