Memur geçici görevden kaçta dönerse tam yevmiye alır

6245 sayılı kanununa göre memurların memuriyet mahalli dışında geçirdikleri sürelere göre 6245 sayılı kanununun 39. maddesine göre harcırah ödenmektedir

Memur geçici görevden kaçta dönerse tam yevmiye alır

6245 sayılı kanununa göre memurların memuriyet mahalli dışında geçirdikleri sürelere göre 6245 sayılı kanununun 39. maddesine göre harcırah ödenmektedir

Memur geçici görevden kaçta dönerse tam yevmiye alır

Memur geçici görevden kaçta dönerse tam yevmiye alır

6245 sayılı kanununa göre memurların memuriyet mahalli dışında geçirdikleri sürelere göre 6245 sayılı kanununun 39. maddesine göre harcırah ödenmektedir İlgili kanun maddesinde saat 13 saat 19 ve gece kavramlarına göre harcırahın ödenme tutarları belirlenmiştir.

Kamu kurumlarınca geçici görev yolluğu ödemelerinde hesaplama yapılırken  en fazla yapılan hatalardan biriside memurun görevli olduğu yerde geceyi geçirmiş olup olmadığı hususunda yaşanmaktadır.Geceyi geçirmiş olan memura tam yevmiye ödenirken geceyi geçirmeyen memura ise 2/3 oranında yolluk ödenmektedir.

Çoğu kurumda gece saat 12 yi geçmesi halinde memurun geceyi geçirdiği varsayılarak tam yevmiye ödenmekte, bazı kurumlarda ise geceyi geçirmiş olma kavramı memurun memuriyet mahalline sabah dönmesine bağlı olarak  değerlendirilmektedir.

Bu yazımızda geçici görevde geceyi geçirmiş olma durumunun neyi ifade ettiğini mevzuat hükümleri doğrultusunda anlatmaya çalışacağız.

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına çıkan personelin gündeliği ise memuriyet mahalli dışında geçen süreye göre değişmektedir. Buna ilişkin düzenleme 6245 sayılı yasanın " 39. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede;

“Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir” hükmü yer almaktadır.

Bu çalışmamızda, Harcırah Kanunu’nun yukarıda yer alan maddesinde  geçen “gece” tabirinden ne anlamamız gerektiğini izaha çalışacağız.

Maddede zikredilen ve günü birlik görevlendirmelerde kişiye tam yevmiye ödenmesine dayanak teşkil eden gece kavramı ile ilgili Harcırah Kanunu’nda tanımlama yapılmadığı gibi bu tabir 39. madde dışında da kullanılmamıştır. Gece vaktinin tanımının 6245 sayılı yasada yer almaması sebebiyle idarelerce harcırah ödemelerinde sıkça hata yapılmaktadır. Harcırah ödemelerine ait evraklarda yapılan kontrollerde bu konuda en sık yapılan hatanın; saat 24.00’dan sonra memuriyet mahalline dönen personele tam yevmiye ödenmesi olduğu görülür. Öyleyse, gece vakti kavramının doğru tespit edilmesi bu ve bunun gibi hataların önüne geçmemizi sağlayacaktır.

Öncelikle, harcırah kanununda dışındaki kanunlarda gece vakti kavramına ilişkin tanımlama yapılmış mıdır? sorusuna cevap verelim. Gece vakti kavramı mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. 5237 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 6. Maddesinde;…

Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,

…anlaşılır” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeden gece vakti tabirinden güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp doğmasından bir saat evvele kadar geçen süreyi gece vakti olarak kabul etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kişiye harcırah ödemesinde bu zaman diliminin esas alınması ve 39. maddede bahsedilen memuriyet mahalli dışında geceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir hükmündeki gece vakti tabirinden TCK'ndaki tanımın anlaşılması gerekir.

Buna göre; memuriyet mahalli dışında görevli personelin 6245 sayılı yasanın 39. Maddesine göre yevmiyesi hesaplanırken; memuriyet mahalline gün doğumundan bir saat öncesine kadar dönmesi halinde gündeliğin 1/3 veya 2/3’ü, gün doğumuna bir saatten daha az zaman kala dönmesi halinde ise tam ödenmesi gerekir.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 19:28
YORUM EKLE