4 b li sözleşmeli personel kurum içinde unvan değiştirebilir mi?

4 b sözleşmeli personel aynı kurumda başka 4 b li kadrolara sınavla veya sınavsız geçiş yapabilir mi, 4 bli kadrolar arasında geçiş hakkı varmı

4 b li sözleşmeli personel kurum içinde  unvan değiştirebilir mi?

4 b li sözleşmeli personel kurum içinde  unvan değiştirebilir mi?

Kamu kurumlarında 4 b li sözleşmeli kadrolarda çalışan sözleşmeli personelller Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında kurumlarda istihdam edilmektedir. Kamu kurumunda 4 bli olarak çalışan memurların öğrenim değişikliği veya çeşitli gerekçelerle kurumlarında başka sözleşmeli kadrolara sınavsız direk geçme hakkı olup olmadığı memurlar arasında merak konusu olmaktadır. Memurların sırf öğrenim değişikliği nedeniyle kurum içindeki diğer 4 b li kadrolara geçiş hakkı bulunmamaktadır.

4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin çalışma koşulları 1978 yılında yürürlüğe konulan, ek ve değişiklikleri ile bugüne kadar uygulanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir. Esasların ek 4. maddesinde, "Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm gereğince 4 b li sözleşmeli personelin kurum içinde unvan değişikliği yapabilmesi ancak sınavla olabilmektedir. Kurumun açacağı sınava girecek olan sözleşmeli personel için ilk defa alım prosedürleri uygulanarak kurumlar kendi bünyesindeki 4 b li sözleşmeli kadrolara geçirebilirler.

YORUM EKLE