VUK 173 göre defter tutmak zorunda olmayanlar

VUK 173 göre defter tutmak zorunda olmayanlar

VUK 173 göre defter tutmak zorunda olmayanlar

VUK 173 göre defter tutmak zorunda olmayanlar 

Vergi usul kanununun 173 maddesinde yer alan düzenlemeye göre defter tutmak zorunda olmayanlar aşağıda başlılar halinde gösterilmiştir.

Bu listede ismi geçenler esasen vergiden muaf olan yahut zaten kendilerinden vergi stopajı yapılan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yasaya göre defter tutma zorunda olmayanlar :

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;(Stopaja tabi)

2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.(Sadece defter tutmaz, ikinci sınıf tacirler gibi vergilendirilirler.)

3. Kurumlar vergisinden muaf olan:


a) İktisadi kamu müesseseleri;

b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

olarak sayılmıştır.

Bir kimsenin belirli bir vergiden muafiyeti olsa dahi başka işleri nedeni ile muafiyeti yoksa o işleri için defter tutma yükümlülüğünü kaldırmaz.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 22:32
YORUM EKLE