orta vadeli programı kim yayımlar

5018 sayılı kanuna göre bütçe hazırlık sürecinde orta vadeli programı kim hazırlar, orta vadeli program yayınlanma süreci, orta vadeli program onaylama yetkisi

orta vadeli programı kim yayımlar

bütçe hazırlık sürecinde orta vadeli proğramı kim yayımlar , orta vadeli program yayım tarihi

Ülkemizde bütçe hazırlama süreci orta vadeli programın cumhurbaşkanlığınca yayınlanması ile başlar, orta vadeli porgram eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar resmi gazete yayınlanması gerekir.

Orta vadeli programın yayınlanma sürecine ilişkin olarak 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun 16 maddesinde yer alan düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar. 

YORUM EKLE