orta vadeli malî planı kim hazırlar

orta vadeli malî planı kim hazırlar

orta vadeli malî planı kim hazırlar

bütçe hazırlık sürecinde  orta vadeli malî planı kim hazırlar kim yayımlar ,  orta vadeli malî planı yayım tarihi

Orta vadeli program ile uyumlu olarak orta vadeli programda eylül ayının onbeşine kadar resmi gazetede onaylanarak yayınlanmak zorundadır.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

YORUM EKLE