Muhasebe yetkilisi ödeme evraklarında neleri kontrol eder?

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında yetkililerin imzasını, belgelerin tam olup olmadığını, maddi hatayı ve ödeme yapılacak kişinin kimliğini kontrol

Muhasebe yetkilisi ödeme evraklarında neleri kontrol eder?

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında yetkililerin imzasını, belgelerin tam olup olmadığını, maddi hatayı ve ödeme yapılacak kişinin kimliğini kontrol eder

Muhasebe yetkilisi ödeme evraklarında neleri kontrol eder?

Muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde araması gerekenler nelerdir?

(Md. 61) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür.

 Muhasebe yetkililerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin olarak kanunda belirtilen hususlar nelerdir? (Md.61)

1) Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.

2) Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.

3) Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir.

4) Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

5) Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

6) Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur.

7) Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır

YORUM EKLE