Memur arşiv araştırması nasıl yapılır?

Memur olarak atanacakların arşiv araştırması nasıl yapılır, memur arşiv araştırmasında nelere bakılır, memur arşiv araştırması yapılması hakkında

Memur arşiv araştırması nasıl yapılır?

Memur olarak atanacakların arşiv araştırması nasıl yapılır, memur arşiv araştırmasında nelere bakılır, memur arşiv araştırması yapılması hakkında yönetmelik

Memur arşiv araştırması nasıl yapılır?

Memur arşiv araştırması nasıl yapılır?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" 3 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İlgili yönetmeliğe göre tüm memur olacaklarda arşiv araştırması yapılması zorunludur. Memurun arşiv araştırmasında Kişinin adli sicil kaydının,Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alman kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının, ilgili makamlardan alınacak bilgiler çerçevesinde tespit edilmesi gerekmektedir.

Arşiv araştırması

MADDE 7- (1) Arşiv araştırması;

a) Kişinin adli sicil kaydının,

b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

c) Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,

ç) Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alman kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların,

d) Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının,

mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.

YORUM EKLE