kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura verilecek ceza

memurların kıyafetleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik yer alan hususlara aykırı davranan

kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura verilecek ceza

memurların kıyafetleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik yer alan hususlara aykırı davranan memura uyarma cezası verilir.

kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura verilecek ceza

kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura verilecek ceza

genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esaslar  kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik ile belirlenmiştir.

İlgili yönetmelik ile erkek ve bayan memurların iş yerinde kılık ve kıyafetlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

Bu yönetmelikte  yer alan mevzuata aykırı davranan  memura verilecek ceza  657 sayılı devlet memurları kanununun 125 A/g maddesinde yer alan , "g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,," fiiline karşılık gelen uyarma cezasıdır.

YORUM EKLE