kesinleşen ihale kararı kaç günde bildirilir ?

ihale sonucu kesinleşmesinden itibaren ihalaye teklif verenlere kamu ihale kanununun 41 maddesine göre bildirilmek zorundadır

kesinleşen ihale kararı kaç günde bildirilir ?

ihale sonucu kesinleşmesinden itibaren ihalaye teklif verenlere kamu ihale kanununun 41 maddesine göre bildirilmek zorundadır

kesinleşen ihale kararı kaç günde bildirilir ?

kesinleşen ihale kararı kaç günde bildirilir ?

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi süreci hakkında bilgi veriniz. (Md. 41)

1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) (doğal afet, savaş durumları ile güvenlik,savunma.. durumları) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

YORUM EKLE