Kamu kurumlarında yemekhane hizmetleri hangi birimce yürütülür?

Kamu kurumlarında yemekhane hizmetleri hangi birimce yürütülür?

Kamu kurumlarında yemekhane hizmetleri hangi birimce yürütülür?

Kamu kurumlarında yemekhane hizmetleri hangi birimce yürütülür?

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince, yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli biriminin sorumlu olduğu, servis hizmetlerinin biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütüleceği, ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personelin kurum içinden sağlanabileceği ve servisin işlem ve hesaplarının kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetleneceği, hususlarına uygun olarak yürütülmek zorundadır.

YORUM EKLE