Harcırahın unsurları nelerdir?

6245 sayılı kanunun harcırahın unsurları başlıklı 5. maddesinde harcırahın unsurları yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı

Harcırahın unsurları nelerdir?

6245 sayılı kanunun harcırahın unsurları başlıklı 5. maddesinde harcırahın unsurları yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak tanımlanmıştır.

Harcırahın unsurları nelerdir?

Harcırahın unsurları nelerdir?

6245 sayılı kanununun 5. maddesinde harcırahın unsurları başlıklar halinde sayılmıştır.Geçici görevle veya sürekli görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen memurların harcırahın bu dört unsurundan duruma göre birini veya birkaçını alabilir. Harcırahın unsurlarını saymak gerekirse bunlardan birincisi yol masrafıdır. Memur geçici ve sürekli görevde yapmış olduğu gerçek yol masraflarını alabilir. Bunun yanında memura yolda geçen süreler ve görev süresi boyunca yevmiye ödenir. Geçici görevde ödenen bu unsurlara sürekli görev yolluğunda  memurun ailesini yanında götürmesi durumunda  aile masrafı ile yer değiştirme masraflarıda ayrıca eklenir. 

Harcırahın unsurları: Madde 5 – Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

YORUM EKLE