Disiplin soruşturmasında memura verilecek savunma süresi kaç gündür

657 sayılı kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmalarında memurlara 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilmek zorundadır.

Disiplin soruşturmasında memura verilecek savunma süresi kaç gündür

657 sayılı kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmalarında memurlara 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilmek zorundadır.

Disiplin soruşturmasında memura verilecek savunma süresi kaç gündür

Disiplin soruşturmasında memura verilecek savunma süresi kaç gündür

657 sayılı kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmalarında memurun soruşturma konusu ile alakalı kendisini savunabilmesi için memura yeteri kadar savunma süresi anayasal bir hak olup memura disiplin soruşturmasında yeterli savunma süresi verilmemesi halinde memura verilecek olan cezalar mahkemelerce iptal edilmektedir. Bu nedenle memura 7 günden az olmamak şartı ile savunma süresi verilerek savunma yapmasına imkan tanınmalıdır. Burada belirtilen süre asgari süre olup soruşturma kapsamında memurun yapacağı savunmanın niteliğine göre inceleyeceği evraklar bilgiler v.b belgelerin durumuna göre daha uzun sürelerdede savunma hakkı için süre verilmesi gerekmektedir. Memurun disiplin soruşturmasında savunma hakkına ilişkin süre düzenlemesi 657 sayılı kanunun 130 maddesinde yer almıştır. Memura yazılan savunmaya davet yazısında memura verilen süre belirtilmeli , bu süre sonunda savunma yapmaması durumunda savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı savunmaya davet yazısında bildirilmelidir.

Savunma hakkı: Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

YORUM EKLE