Devlet memurları kanununa göre liyakatın tanımı

657 sayılı devlet memurları kanununa göre liyakat kavramı ve tanımı , 657 sayılı devlet memurları kanununa göre temel ilkeler kariyer, sınıflandırma

Devlet memurları kanununa göre liyakatın tanımı

657 sayılı devlet memurları kanununa göre liyakat kavramı ve tanımı , 657 sayılı devlet memurları kanununa göre temel ilkeler kariyer, sınıflandırma ve liyakat olarak açıklanmıştır.

Devlet memurları kanununa göre liyakatın tanımı

Devlet memurları kanununa göre liyakatın tanımı 

657 sayılı devlet memurları kanunununa göre temel ilkeler olarak üç unsur kanunda sayılmıştır. Devlet memurları kanununun temel ilkeler başlıklı 3.maddesinde temel ilkeler sınıflandırma,kariyer ve liyakat olarak tanımlanmıştır.Yine ilgili maddenin 3.maddesinin c bendinde liyakat aşağıda yer aldığı gibi tanımlanmıştır.

Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

YORUM EKLE