Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar hangileridir?

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar hangileridir?

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR

MADDE 37– (1) Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup, kanunları ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir.

a) Devlet Arşivleri Başkanlığı

b) Devlet Denetleme Kurulu

c) Diyanet İşleri Başkanlığı

ç) (Mülga: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/799 md.)

d) İletişim Başkanlığı

e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

ğ) Savunma Sanayi Başkanlığı

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığı

ı) Türkiye Varlık Fonu

YORUM EKLE