Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 20 madde açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları hangileridir?

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları hangileridir?

Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 20 madde açıklanmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI BİRİNCİ BÖLÜM Kurulların Oluşumu Kuruluş

MADDE 20- (1) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur.

a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

b) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu.

c) Ekonomi Politikaları Kurulu.

ç) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu.

d) Hukuk Politikaları Kurulu.

e) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu.

f) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.

g) Sosyal Politikalar Kurulu.

ğ) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

YORUM EKLE