Bütçe hazırlama rehberini kim yayınlar hazırlar

bütçe hazırlama rehberi , bütçe çağrısı yatırım genelgesi hazırlama görevi kime aittir

Bütçe hazırlama rehberini kim yayınlar hazırlar

Bütçe hazırlama rehberini kim yayınlar hazırlar

bütçe hazırlama rehberi yayım tarihi, bütçe hazırlama rehberi hazırlama görevi, bütçe hazırlama rehberi hazırlama görevi 

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır. Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

YORUM EKLE