amire hal ve hareketi ile saygısız  davranan memura verilecek ceza

görevi esnasında amirine saygısızlık yapan memura 657 sayılı kanununa göre kınama cezası verilmesi gerekmektedir.

amire hal ve hareketi ile saygısız  davranan memura verilecek ceza

görevi esnasında amirine saygısızlık yapan memura 657 sayılı kanununa göre kınama cezası verilmesi gerekmektedir.

amire hal ve hareketi ile saygısız  davranan memura verilecek ceza

amire hal ve hareketi ile saygısız  davranan memura verilecek ceza

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların iş amirlerine karşı hal ve hareketlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 657 sayılı kanununun 125 maddesinde memurun iş arkadaşlarına ve amirlerine karşı yapacağı davranışlarda çeşitli yaptırımların uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Memurun görev esnasında amirine karşı işlemiş olduğu saygısızlık nedeniyle alacağı en hafif ceza 657 sayılı devlet memurları kanununun 125 B/c  maddesinde yer alan , "c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak," fiiline karşılık gelen kınama  cezasıdır.

Memurun fiilinin ağırlığına göre 657 sayılı kanunun diğer maddelerinde yer alan daha ağır cezalarında verilmesi mümkündür.

YORUM EKLE